Rudi, în vis continuu....

vineri, 8 aprilie 2011


Caricatura lui în linii precise oferă un sens exact al hazului. Un umor previzibil ce atacă neconformist. Privirea lui albastră avea o formă ironică la fel de concretă. Un entuziast ce risipea glume şi bonomie. Sibiul era himera lui germanică. Un entuziast şi al timpului, de aceea s-a grăbit...

0 comentarii: