Profil plastic: Cristian Marcu

vineri, 2 ianuarie 2009Cine urmăreşte cotidianul Jurnalul Naţional, nu poate să nu remarce prezenţa aproape zi de zi a caricaturilor lui Cristian Marcu, un nume de prestigiu al graficii satirice româneşti contemporane, artist care s-a făcut cunoscut şi prin ilustraţia la numeroase cărţi apărute la diferite edituri, ca şi prin activitatea desfăşurată ca realizator de filme de animaţie. Caricaturile sale sunt compoziţii inteligente, cu un desen clar şi precis, viu colorate, care stârnesc hazul, critică anumite racile ale societăţii în care trăim, ia atitudine faţă de acţiunile politicienilor şi guvernanţilor, de cele mai multe ori fiind în acord cu conţinutul editorialelor publicate.
Cristian Marcu s-a născut la 29 ianuarie 1959, în Galaţi. A absolvit Liceul „Cuza Vodă” din Huşi în 1978, după care a luat lecţii de desen şi culoare în atelierul graficianului Nicolae Alexi. A debutat în revista liceului - „Zorile”. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici, al Uniunii Cineaştilor din România şi membru fondator al Asociaţiei Culturale „Punct”. Din 1989 este iniţiator şi director artistic al Salonului de grafică umoristică „Damigenius” de la Huşi, ajuns în 2008 la a XIV-a ediţie. Şi-a organizat cinci expoziţii personale. Începând din 1984 a colaborat cu caricaturi la publicaţii din ţară („Papagal”, „Academia Caţavencu”, „România liberă”, „Ziua”, „Ţuşca-Răţuşca”, Formula As”, „Plai cu boi”, „Flacăra”, „Azi”, „Infractorul”), precum şi de peste hotare: „Ludas Matyi”, „Eulenspiegel”, „Feconews”, „Witty World”, „IEJ” (International Education Journal – Australia), „Spilki” ş.a.. La „România liberă” a relansat banda desenată prin serialul social-politic „Poveşti pe scurtătură”. În prezent lucrează ca grafician la cotidianul „Jurnalul Naţional”.A participat cu grafică satirică la o serie de saloane naţionale, obţinând peste 40 de premii şi menţiuni la Costineşti, Tg. Mureş, Vaslui, Focşani, Galaţi, Bistriţa, Brăila, Suceava, Gura Humorului, Bacău, Bucureşti etc. În acelaşi timp, creaţia sa a fost apreciată la manifestările internaţionale de gen cu 23 de distincţii onorante: Marele Premiu (Amstelveen, Olanda, 1993), Premiul I (Istanbul, Turcia, 1995), Premiul de Excelenţă (Tokyo, Japonia, 1987), Premiul Special (Semarang, Indonezia, 1988; Skopje, Macedonia, 1998; Varazdin, Croaţia, 1999; Bucureşti, 1997; Ploieşti, 2001; Daejon, Coreea, 2002), Premiul „Ten Best Artists” (Trento, Italia, 1989), Premiul FECO (Beringen, Belgia, 1995) etc. Este realizator, în calitate de regizor, al filmelor de desene animate „Mozaic 3” şi „Mozaic 6” (pilule), animator la peste 30 de filme, ilustrator de cărţi pentru copii şi adulţi.


Cristian Marcu, talent incisiv, plin de nerv şi de idei, cultivă toate genurile de caricatură: caricatura de satiră, caricatura portretistică, caricatura bazată pe metaforă sau simbol, caricatura aşa numită „de şevalet”, destinată saloanelor de umor şi sălilor de expoziţie. Subiectele abordate sunt variate, vizând realităţi extrase din mediul social-politic, din viaţa cotidiană românească şi internaţională sau sânt plăsmuiri ale propriei imaginaţii. Formele personajelor sânt clare, au contururi precise, dezarmoniile unor părţi anatomice nu sunt exagerate. Uneori, accente suprarealiste îşi fac loc în compoziţiile sale. Linia desenului este viguroasă, mânuită cu spontaneitate, culoarea vine să mărească expresivitatea reprezentărilor caricaturale. Umorul său este sănătos, acid, bine dispune, dar poate să şi intrige pe cei care se simt vizaţi. Atunci când desenul satiric este doar o ilustraţie la un articol sau la un anumit editorial, artistul se concentrează, găseşte soluţiile cele mai potrivite pentru configurarea unor echivalenţe plastice care să exprime cât mai convingător conţinutul acestora. În multe cazuri, imagina vizuală este însoţită de texte la fel de acide. Apreciind că lucrările lui Cristian Marcu sunt expresia unui stil personal şi sunt uşor de recunoscut în expoziţii şi presă, cunoscutul grafician şi critic de artă Ion Truică, profesor în cadrul Facultăţii de Arte Plastice de la Universitatea „George Enescu” din Iaşi, scria în cartea sa „Efectul de cupolă” (Editura Cronica, Iaşi, 2005): „Desenele sale au personalitate distinctă, sunt uşor de recunoscut după traseul lor elegant. Culoarea intervine în chip fericit, accentuează sensul şi semnificaţia prin alegerea unei tonalităţi adecvate. Îi place să folosească acuarela cu reveniri, care îi permite să ajungă la tonul dorit. În desenele din «Jurnalul naţional» îndrăzneala lui în linie merge mai departe, îşi ia o libertate totală în imaginarea personajelor pe care le concepe după o «anatomie personală». Se produc mutaţii surprinzătoare în imagine, care măresc forţa şi caracterul şocant. Viziunea sa fantastică are ecouri din suprarealism şi impresionează prin bogăţia de idei vizuale”.Important reprezentant al graficii satirice contemporane româneşti, prezent în expoziţii de profil şi în presă, Cristian Marcu este un spirit incisiv, inventiv, riguros în construcţia imaginilor, original, bine cotat pe plan naţional şi internaţional, un artist care mai crede încă în celebrul adagiu „ridendo castigat mores”.

Corneliu STOICA


1 comentarii:

Nilu Crocodilu' spunea...

Felicitări d-lui Marcu pentru reuşitele sale!
Şi îi mulţumesc pentru cea mai colorată pagină din Junalul Naţional!