Dieter Burkamp in open space

miercuri, 20 iunie 2012
Dieter Burkamp was born in 1940 in Oerlinghausen, Germany.
Between 1963 - 2001, he was editor at the Westfälische (Neuen Westfalischen) newspaper in Bielefeld and then the coordonating director of the newspaper. After this, he worked as an independant journalist for the West Germany Radio.
From 1970, Dieter worked hard in the cartoon branch.
Together with his wife, the art historian Gisela Burkamp, ​organized over a hundred exhibitions since 1980 in Germany and also in other countries. In 1989, Dieter Burkamp was member of the jury in the cartoon and satirical art contest, "Satyrykon”, from Legnica (Poland). The collaboration with the Festival lasted more than 10 years. He was also member of the jury in the cartoon contests in Anvers (Belgium), Surgut and Kaliningrad (Russia), Zemun (Serbia) and Germany. In 1993, Dieter Burkamp and Theodor Helmert Corvey, initiated the itinerant exhibition "Satyrykon – international cartoon", which was presented in 18 towns from Renania North-Westfalia.
In 2000, he organised the cartoon contest "Herman the German" for celebrating 125 years from raising the Hermann monument, in Teutoburg Forest.
A year later, he and Walther Keim organized the itinerant exhibition „Nachbarn – Deutsche Karikaturisten sehen Polen, Polnische Karikaturisten sehen Deutschland“, which was presented in over 30 towns from Germany and Poland. In 2004, Dieter and Gisela started the ​​„Zehn Neue für Europa“ project, to mark the accession of ten new EU countries. The exhibition was opened in the House of Representatives from Berlin and then, for 3 years went on tour in Germany, Belgium, Serbia, Romania, Czech Republic, Bulgaria and Poland. In 2007, he organized with Branko Najhold the exhibition „His Master's Line“, with works of over 75 years old European artists, still active. In 2011, he organized the European exhibition „Heimat” inside of „Oerlinghausen – the 975th anniversary” events.
In the mid of 80s, Dieter Burkamp established the „Edition Pro” Publishing within which, he published a lot of books.
He kept in touch with the great European cartoonists. Dieter Burkamp was a very good friend and dealt particularly with the artistic creation of Jerzy Panek, Walter Hanel, Fritz Wolf, Zygmunt Januszewski and Florian Doru Crihană. He organized exhibitions especially for them and has published their monographs. He left a collection of thousands of originals, many of Romanian artists, many of Nicolae Lengher, Mihai Ignat and over 600 of Florian Doru Crihana.

Dieter Burkamp & Florian Doru Crihana

Dieter Burkamp s-a nascut în 1940 în Oerlinghausen, Germania. În perioada 1963 - 2001, a fost editor la ziarul Westfälische (Neuen Westfalischen) în Bielefeld si apoi director coordonator al ziarului. Apoi a lucrat ca jurnalist independent pentru Radio Germaniei de Vest.
Din 1970 el a lucrat intens în domeniul caricaturii. Împreună cu soţia sa, istoricul de artă Gisela Burkamp, ​​a organizat mai bine de o suta de expozitii incepind cu 1980 in Germania cit si in alte tari. În 1989 Dieter Burkamp a făcut parte din juriul concursului de caricatură şi artă satirică "Satyrykon" din Legnica (Polonia). Colaborarea cu Festivalul a durat peste 10 ani. În plus, el a fost, printre altele, membru al juriului concursurilor în Anvers (Belgia), Surgut şi Kaliningrad (Rusia) şi Zemun (Serbia) şi Germania. În 1993 Dieter Burkamp initiază, împreună cu Theodor Helmert Corvey, expoziţia itinerantă "Satyrykon – caricatură internaţională ", care a fost prezentata în 18 de oraşe din Renania de Nord-Westfalia. În anul 2000 el a organizat concursul de caricatura "Herman the German" cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la ridicarea monumentului Hermann, în Pădurea Teutoburg. Un an mai târziu, organizeaza împreună cu Walther Keim expoziţia itinerantă „Nachbarn – Deutsche Karikaturisten sehen Polen, Polnische Karikaturisten sehen Deutschland“ care a fost prezentată în peste 30 de oraşe din Germania şi Polonia. În anul 2004 a pornit împreuna cu Gisela Burkamp proiectul ​​„Zehn Neue für Europa“, pentru a marca aderarea a zece noi ţări în UE. Expoziţia a fost deschisă în Camera Reprezentanţilor din Berlin si apoi, timp de trei ani şi a plecat în turneu prin Germania, Belgia, Serbia, România, Republica Cehă, Bulgaria şi Polonia. În anul 2007 a organizat impreuna cu Branko Najhold expoziţia „His Master's Line“, cu lucrări ale artiştilor europeni de peste 75 de ani, încă activi. În 2011 a organizat în cadrul manifestarilor „Oerlinghausen – a 975-a aniversare” expoziţia europeană „Heimat”.
 La mijlocul anilor 80 Dieter Burkamp a înfiinţat editura „Edition Pro” în cadrul careia a publicat numeroase cărţi.
A ţinut mereu legătura cu marii caricaturişti europeni. A fost bun prieten şi s-a ocupat în mod deosebit de creaţia artiştilor: Jerzy Panek, Walter Hanel, Fritz Woklf, Zygmunt Januszewski şi Florian Doru Crihană, cărora le-a organizat expoziţii şi le-a publicat monografii.
Dieter Burkamp a lăsat în urmă o colecţie de mii de lucrări, între care multe ale caricaturiştilor români de vîrf – cîteva zeci de lucrări de Nicolae Lengher şi Mihai Ignat şi peste 600 de Florian Doru Crihană.


[Florian Doru Crihană]

0 comentarii: