Regulamentul Salonului de Umor Suceava 2010

joi, 14 octombrie 2010


REGULAMENT - INVITAŢIE

- « SALONUL – CONCURS NAŢIONAL / INTERNAŢIONAL – DE UMOR SUCEAVA 2010 / EDIŢIA A XXI-A »


- participare: Salonul- concurs este deschis atât debutanţilor cât şi caricaturiştilor consacraţi din judeţ, ţară şi străinătate;

- secţiuni: caricatură(fără cuvinte) şi strip / bandă desenată umoristică (cu sau fară texte);

- format: A3(29,7 x42 cm), A4(21,0 x 29,7 cm.) pentru ambele secţiuni;

- tehnica: lucrări executate în alb/negru sau color;

- număr lucrări: maximum 2(două) , pentru oricare dintre cele două secţiuni;

- tema: «Frunză verde de...România»;

- termenul limită de expediere: 25 oct.2010 (data poştei) sau 30 oct. 2010 (transmisie prin e-mail, cu o rezolutie la scanare, în vederea tipăririi, de minimum 300 dpi);

- organizatori: Centrul cultural “ Bucovina ”( prin Secţiile ” Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Suceava “ şi “ Şcoala populară de arte « Ion Irimescu » Suceava”) care alocă banii pentru premiile salonului-concurs, plata membrilor juriului si ai invitaţilor speciali la vernisaj, precum şi Muzeul Bucovinei care pune la dispoziţie spaţiul expoziţional şi logistica specifică, aferentă amenajării simezelor;

- valoarea premiilor la secţiunea Caricatură: Premiul “Nicolae Claudiu”(în valoare de 1000 lei), Premiul “Alexandru Clenciu” (în valoare de 900 lei), Premiul “Sorin Postolache” (în valoare de 800 lei), Premiul “Constantin Sofronie”( în valoare de 700 lei ), Premiul “Sigmund Orban” (în valoare de 600 lei), Premiul “Romeo Calancea” (în valoare de 500 lei), Premiul “de debut”(în valoare de 300 lei);

- valoarea premiilor la secţiunea Strip / Bandă desenată: Premiul “UNU” ( în valoare de600 lei ), Premiul “DOI” ( în valoare de 500 lei ), Premiul “TREI” ( în valoare de 400 lei ), Premiul “PENTRU DEBUT“ ( în valoare de 300 lei);

- observaţie:Juriul, alcătuit din profesionişti recunoscuţi ai artei grafice umoristice, poate după caz, din considerente profesionale / estetice, să nu acorde unul sau mai multe premii, sumele urmând a fi redistribuite în limitele sumelor totale alocate premiilor! Organizatorii acordă pentru prima oară, începând cu această ediţie, Premiul “ Recunoştinţei” ( în valoare de 1000 lei), unei personalităţi marcante a culturii şi artei bucovinene. “Salonul sucevean de umor” este o secţiune concurs distinctă în cadrul Festivalului de satiră «Bucovina», care mai cuprinde Expoziţia internaţională de grafică satirică ”Monitorul de Suceava “ (ediţia a IV-a ), organizată de Muzeul Bucovinei..

–catalog: catalogul dublu (cuprinzând lucrările ediţiilor 2009 şi 2010 , selecţionate de jurii şi expuse pe simezele Salonului) va fi tipărit în trimestrul trei al anului viitor şi va fi lansat la vernisajul ediţiei a XXII-a ,la începutul lunii noiembrie 2011 Fiecare artist admis în oricare dintre aceste două expoziţii va primi gratis, prin colet poştal ,câte un exemplar de catalog;

-vernisaj: 5 noiembrie 2010, orele 12, ( galeria etaj a Muzeului Bucovinei din Suceava);

-adresa de destinaţie: lucrările originale pot fi trimise prin poştă (la adresa «Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Suceava», cod 720228, str.Universităţii nr.48, parter,- cu specificaţia « pentru Salonul de umor »-; lucrările pot fi trimise şi prin e-mail la următoarele adrese: contact@centrulculturalbucovina.ro; mihaipanzarupim@gmail.com; ( persoane de legătură: referent Corina Scîntei / tel 0230 530126, 0740630890 ( atenţie, Vodafone! ) şi cons.art. Mihai Pânzaru-PIM / 0723251600, 0744161174 ).

-Notă: - în cazul în care un desen transmis prin e-mail a obţinut unul dintre premiile prevăzute în regulament, autorul are obligaţia de a expedia pe adresa organizatorilor ( proprietarii de drept ai tuturor lucrărilor premiate )originalul respectivei lucrări, împreună cu toate datele legale de identificare, aceasta fiind condiţia imperios necesară pentru intrarea în posesia sumei alocate ca premiu;

- în scopul popularizării “Salonului sucevean de umor”, organizatorii pot itinera expoziţia în ţară şi peste hotare şi pot publica desenele în mass media, pe internet; diverse tipărituri de artă,etc.

- expedierea lucrărilor în urma primirii «regulamentului-invitaţie» este dovada consimţământului dat de concurent la toate condiţiile regulamentare impuse de organizatori prin prezentul document!

- lucrările expediate prin poştă nu vor fi returnate de către organizatori!


Director general Centrul cultural”Bucovina” - Suceava

Vasile Ursache

Şef secţie C.C.P.C.T. Suceava

Călin Brăteanu

Şef secţie Şcoala de Arte “ Ion Irimescu “ Suceava

Prof. Petre Horvat

Director general Muzeul Bucovinei - Suceava

Emil–Constantin Ursu

0 comentarii: