Abecedarul Caricaturistului

joi, 7 mai 2009De câtva timp circulă printre caricaturiştii români un CAIET A4 cu 120 pagini şi vreo 350 de caricaturi din toate epocile, intitulat "ABECEDARUL Caricaturistului". Alcătuit de Leonte şi Pena ca o polemică între cei doi despre plagiat, similarităţi şi nu numai.
Disputa dintre ei a fost generată de cele doua premii principale de la BRĂILA 2008, acordate unor... similarităţi, concurs în care Leonte a fost membru în juriu.
Dincolo de divergenţele de opinie dintre cei doi, lucrarea are meritul de a fi prima analiză românească de caricatură comparată şi poate constitui un prim ghid în caricatură pentru noua generaţie. Şi nu numai. DUM-DUM.

JPP

0 comentarii: