Suceava 2008

joi, 25 septembrie 2008


Suceava se pregăteşte de o nouă infuzie de hohote ce nu-şi mai încap în rame. Salonul naţional/internaţional de la Suceava ajuns la ediţia a XIX-a îşi anunţă intenţiile de cucerire a bunăstării hazului în buzunarele inimilor noastre.
Garanţia calităţii acestui "stimulator" cardio-umoristic este oferită de unul dintre cei mai "torenţiali" caricaturişti români: Mihai Pânzaru-PIM. PIM sună ca un giumbuşluc, ca o pocnitură de degete care ne trezeşte la viaţă. Însăşi caricatura lui PIM este limpede, directă, nu ne atrage într-un labirint obscur, ci ne lasă să o savurăm en plein soleil.
Pentru Salonul sucevean din acest an, tonul revigorant va fi dublat şi de tema aleasă pentru panoplierea expoziţiei: "Mâncare şi băutură".
Aşadar, la Suceava se pregăteşte un festin de la care nu avem voie să lipsim.


REGULAMENT - INVITAŢIE

«Salonul naţional / internaţional de umor Suceava-ediţia a XIX-a»

-participare: salonul- concurs este deschis atât debutanţilor cât şi caricaturiştilor consacraţi; -secţiuni: caricatură (fără cuvinte) şi bandă desenată umoristică (cu sau fară texte);
-format: A4(21,0 x 29,7 cm.) pentru ambele secţiuni;
-tehnica: lucrări executate în alb/negru sau color;
-număr lucrări: maximum 2 (două) , pentru oricare dintre secţiuni;
-tema:«Mâncare şi băutură»;
-termenul de expediere: 20 oct.2008 (data poştei) sau 24 oct. 2008 (transmisie prin e-mail); -organizatori:Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Suceava; Complexul muzeal «Bucovina» Suceava; Şcoala populară de arte «Ion Irimescu» Suceava;
-premii: Premiul «Nicolae Claudiu»(în valoare de 1000 lei) acordat celei mai bune caricaturi realizată de un concurent din afara judeţului Suceava , Premiul«Constantin Sofronie» (în valoare de 500 lei) acordat celei mai bune caricaturi realizată de un concurent matur din judeţul Suceava şi Premiul de debut (în valoare de 100 lei) la secţiunea juniori,[oferite de C.J.C.P.T.C. Suceava]; Premiul«Pompiliu Dumitrescu» (în valoare de 500 lei) acordat de Şcoala de arte «Ion Irimescu»Suceava celei mai bune benzi desenate umoristice; Premiul pentru «Graffiti» (constând din doze spray color) acordat de Complexul muzeal «Bucovina» Suceava; (Salonul sucevean de umor este secţiune distinctă în cadrul Festivalului de umor «Bucovina», care mai cuprinde o secţiune de grafică umoristică publicitară, organizată şi finanţată de Complexul muzeal «Bucovina» Suceava).
catalog : catalogul dublu (cuprinzând lucrările ediţiilor 2007 şi 2008 , selecţionate de juriu în expoziţiile Festivalului de umor « Bucovina » ) va fi tipărit în semestrul doi al anului următor şi va fi lansat la vernisajul ediţiei a XX-a , jubiliare,la sfârşitul lunii octombrie 2009 Fiecare artist admis în expoziţie va primi gratis, prin colet poştal, câte un exemplar de catalog.
-vernisaj : 31 octombrie 2008 , orele 12, ( galeria etaj a Complexului muzeal «Bucovina» Suceava) ;
-adresa de destinaţie: lucrările originale vor fi trimise prin poştă la adresa « Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Suceava», cod 720228, str.Universităţii nr.48, parter,- cu specificaţia « pentru Salonul de umor »; lucrările pot fi trimise şi prin e-mail la următoarele adrese: culturatraditionala@suceava.astral.ro; mihaipanzarupim@gmail.com;
-Notă : în cazul în care un desen transmis prin e-mail a obţinut unul dintre premiile acordate, autorul are obligaţia de a expedia pe adresa organizatorilor originalul respectivei lucrări, aceasta fiind condiţie imperios necesară pentru intrarea în posesia sumei alocate ca premiu ; în scopul popularizării «Salonului» ,organizatorii vor itinera expoziţia în ţară şi peste hotare , vor publica desenele în mass media ; expedierea lucrărilor în urma primirii « regulamentului-invitaţie » este dovada consimţământului concurentului la toate condiţiile regulamentare impuse de organizatori !]
-persoane de legătură: referent Corina Scîntei(tel. 0230/530126), cons.art.Mihai Pânzaru-PIM ( tel. mob : 0744161174 / 0723251600).

-Director C.J.C.P.T.C. Suceava, Pavel Blaj

-Director Complex muzeal «Bucovina» Suceava, Emil – Constantin Ursu

-Director Şcoala populară de arte «Ion Irimescu» Suceava, Petre Horvat

0 comentarii: