Zece călăi ai întristării

miercuri, 1 octombrie 2008


Octombrie, ca miez al toamnei, pretinde o incandescenţă jovială şi toate energiile se întâlnesc să celebreze această podoabă intrinsecă. De la octombriele revoluţionar la cel viticol, de la spumos la diluat, între soare şi penumbră, există o măreţie firească provenită din această alchimie autumnală.
Octombrie 2008 nu este mai turbulent faţă de alţi ani, dar are o cadenţă sui-generis : cea mai importantă expoziţie a anului se va desfăşura între 15-29 octombrie la Muzeul Literaturii Române. O împletire tonică intre "Colecţia Crihană" şi "Colecţiile Muzeului caricaturii din Zemun".
Slobodan Srdić, Dušan Gađanski, Vladan Nikolić, Vlado Volaš, Slobodan Obradović, respectiv Devis Grebu, Octavian Bour, Constantin Ciosu, Mihai Pânzaru-PIM, Dan Silviu Turculeţ, cinci caricaturişti sârbi, străjeri stilaţi ai citadelei din Zemun se interferează cu cinci caricaturişti români, spirite fervente şi urzicătoare. Seducţie fără ghilimele.

0 comentarii: