«Salonul naţional / internaţional de umor Suceava-ediţia a XX-a»

miercuri, 7 octombrie 2009

REGULAMENT - INVITAŢIE

«Salonul naţional / internaţional de umor Suceava-ediţia a XX-a»


-participare: salonul- concurs este deschis atât debutanţilor cât şi caricaturiştilor consacraţi; -secţiuni:caricatură(fără cuvinte) şi bandă desenată umoristică (cu sau fară texte);

-format: A4(21,0 x 29,7 cm.) pentru ambele secţiuni;

-tehnica: lucrări executate în alb/negru sau color;

-număr lucrări: maximum 2(două) , pentru oricare dintre secţiuni;

-temaGhinion»;

-termenul de expediere: 20 oct.2009(data poştei) sau 25 oct. 2009(transmisie prin e-mail); -organizatori:Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionaleSuceava; Complexul muzeal «Bucovina» Suceava; Şcoala populară de arte «Ion Irimescu» Suceava;

-premii: Premiul «Nicolae Claudiu»(în valoare de 1000 lei) acordat celei mai bune caricaturi realizată de un concurent din afara judeţului Suceava , Premiul«Constantin Sofronie»(în valoare de 500 lei) acordat celei mai bune caricaturi realizată de un concurent matur din judeţul Suceava şi Premiul de debut (în valoare de 100 lei) la secţiunea juniori,[oferite de C.C.P.T.C. Suceava]; Premiul«Franz Xaver Knapp »(în valoare de 500 lei) acordat de Centrul Cultural «Bucovina »Suceava celei mai bune benzi desenate umoristice; Premiul pentru «Graffiti» (constând din doze spray color) acordat de Complexul muzeal «Bucovina» Suceava;(Salonul sucevean de umor este secţiune distinctă în cadrul Festivalului de umor «Bucovina», care mai cuprinde o secţiune de grafică umoristică publicitară, organizată şi finanţată de Complexul muzeal «Bucovina» Suceava).

–catalog : catalogul dublu (cuprinzând lucrările ediţiilor 2007 şi 2008 , selecţionate de juriu în expoziţiile Festivalului de umor « Bucovina » ) va fi tipărit şi va fi lansat la vernisajul ediţiei a XX-a , jubiliare.Fiecare artist admis în expoziţie va primi gratis, prin colet poştal ,câte un exemplar de catalog.

-vernisaj :13 noiembrie 2009 , orele 12, ( galeria etaj a Complexului muzeal «Bucovina» Suceava) ;

-adresa de destinaţie: lucrările originale vor fi trimise prin poştă la adresa« Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Suceava»,cod 720228, str.Universităţii nr.48,parter,- cu specificaţia « pentru Salonul de umor »; lucrările pot fi trimise şi prin e-mail la următoarele adrese: culturatraditionala@suceava.astral.ro; mihaipanzarupim@gmail.com;

-Notă : În cazul în care un desen transmis prin e-mail a obţinut unul dintre premiile acordate, autorul are obligaţia de a expedia pe adresa organizatorilor originalul respectivei lucrări, aceasta fiind condiţie imperios necesară pentru intrarea în posesia sumei alocate ca premiu ; în scopul popularizării «Salonului» ,organizatorii vor itinera expoziţia în ţară şi peste hotare , vor publica desenele în mass media ; expedierea lucrărilor în urma primirii « regulamentului-invitaţie » este dovada consimţământului concurentului la toate condiţiile regulamentare impuse de organizatori !

-persoane de legătură: referent Corina Scîntei(tel. 0230/530126),cons.art.Mihai Pânzaru-PIM ( tel. mob : 0744161174 / 0723251600).

-Director Centrul Cultural Bucovina. Suceava, Petre Horvat

-Director Complex muzeal «Bucovina» Suceava, Emil – Constantin Ursu

-Şef secţie Centrul pentru conservarea si promovarea culturii tradiţionale, Călin Brăteanu


0 comentarii: